امروز: یکشنبه 28 مرداد 1397 برابر با 19 آگوست 2018

 

دارای مجوز  رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 93/28012

یادداشت

شنبه, 06 شهریور 1395


هفته دولت بهانه ای شدتاسایت های خبری دستگاهها بررسی شد که معلوم شد،در اغاز هفته دولت دربسیاری ازسایت های ادارات خبری نبود،همچنین ازسایت عمده فرمانداریها گرفته تا سایت خود استانداری .همزمان غالب سایت های خبری حتی منتقدین،خبراول خودرامرتبط باهفته دولت قراردادند این درحالیست که ادارات خبری برای گفتن ازعملکرد دولت نداشتند
بارسانه ای شدن بروزنبودن این سایت ها اولین قسمتی که مورد مواخذه قرار گرفت روابط عمومی ها بود ،بی آنکه سوال شود واقعا چه اتفاقی افتاده که روابط عمومی ها به چنین وضعی افتاده اند،بی تردید بسیاری ازمسولان روابط عمومی ها افراد توانمند دربحث رسانه هستند اما متاسفانه انچه مشخص است چندسالیست شاکله روابط عمومی ها دراستان ازهم پاشیده است ،روابط عمومی مسول همه امور شده اند جز اطلاع رسانی ، کارهای یدی وسخت افزاری روابط عمومی هاوغیرمتعارف آنها انقدر زیاد شده که یافرصتی برای کاررسانه ای نمی یابند ویانای کارکردن برایشان نمی ماند ،روابط عمومی ها نه فرصت جمع اوری اطلاعات ،پردازش ،فراوری اطلاعات متناسب بارسانه ها دارند ،ونه اعتبار ومنزلت مشورت رسانه ای نزد مسولانشان رادارند،مشورتی که مدیر خودرادربرابر ان متواضع بداند وبداند که روابط عمومی نیاز رسانه رابهتر ازو می فهمد ،واقعا چند مسول قائل به این شان رسانه ای برای روابط عمومی هستند ، بخاطر همین بی توجهی حتی بعضا افراد غیر متخصص وناتوان وارد روابط عمومی می شوند که البته این تعداد قلیل هستند،همه خوب می دانند کسی که یک سال کارسردبیری خبرانجام داده باشد ازمدیری باپنج سال سابقه کارسیاسی جلوتراست .
:beginner:اینکه مدیری درقبال کوچکترین نقد هزارویک تهمت ناخوشایند به خبرنگارمی زنداین یعنی آن مدیر ازکمترین مشورت رسانه ای ،برخوردارنبوده است،اینکه بعدازاعتراض ونقدمردمی ،مردم مورد پرخاش،تهمت،صحنه سازی قرارمی گیرند این یعنی ازنقش مشورتی روابط عمومی استفاده نمی شود
همچنین ، اینکه به رغم ارزش های خبری زیاد درعملکرد یک اداره ،تنها بازدید مسول وارزش خبری شهرت مبنای اطلاع رسانی روابط عمومی ها می شود این ازاجبار روابط عمومی هابه کارهای کارغیرحرفه ای ناخواسته حکایت دارد،
کافیست به سایت خبری برخی ادارات استان توجه شود تنهاکسی که دیده می شود ریس ان اداره است واقعا آن اداره کارشناس ومتخصص ندارد ،سایتهاخبری ادارات شبیه به البوم عکس آن مسول شده است ،نیمی ازبهترین قسمت صفحه سایت راعکس جناب مسول دربرگرفته است انگار اگر عکس نباشد سکان مدیریت فرد متزلزل می شود ،واقعا، پس کجای صفحه سایت عملکرد ان اداره گنجانده شود ،این یعنی واداشتن روابط عمومی به کارغیرحرفه ای.
درپایان عجیب اینکه توقع ازروابط عمومی هادرحالی بالاست که انها ازکمترین امکانات وتجهیزات برخوردارند ،به نظرمی رسد قبل ازاموزش خبری روابط عمومی ها ابتداباید مدیران کل وفرمانداران اموزش رسانه ای ببیند تابیش ازاین چشم ادارات زیرپا نباشد.

:memo:یادداشت :احمد ملاشاهی

جمعه, 05 شهریور 1395

در گذشته طلاق پديده اي مذموم محسوب مي شد و آخرين گزينه مورد توجه زوج ها بود اما...

سه شنبه, 02 شهریور 1395

دوچرخه

منتشرشده در یادداشت

زمانی که دوچرخه به تهران آمد برخی مردم به آنهایی که به این مرکب سوار می‌شدند "بچه شیطان" و "تخم جن" می‌گفتند و معتقد بودند که راکبین از طرف شیاطین و پریان کمک می‌شوند چون بغیر از این کسی نمی‌تواند روی دو چرخ حرکت بکند و دلیلشان هم این بود که می‌گفتند مرکبی که اگر کسی آنرا نگه ندارد، خودش نمی‌تواند خودش را نگه دارد چگونه می‌تواند یکی را هم بالای خود نشانیده راه ببرد؟! مخصوصا که با سرعت آدم دونده‌ای هم طی طریق می‌کرده و از هر طرف و سمت، پیچ و خَم بخورد!
پس این کار ممکن نیست مگر آنکه خود آن روروئک را جنیان ساخته و راکبین آنها نیز بچۀ جن ها و شیطان ها می‌باشند.

چنانکه اولین باری که این مرکب به تهران آورده شد دو پسر بچۀ انگلیسی با شلوارهای کوتاه در میدان مشق آنها را به نمایش مردم گذاشتند .
پیرها و سالمندانی که به تماشایشان رفتند بسم الله گویان و لاحول زنان و شگفت زده که گویی به تماشای غول و آل و پریزاد رفته اند باز میگشتند و آمدن دوچرخه را یکی از علائم ظهور میگفتند.
اولین دوچرخه سازی به معنای واقعی خود یعنی هم کرایه دوچرخه و هم تعمیر آن بود ده دوازده دکان بالاتر از شمس العماره قرار داشت و متعلق به "حسین آقا شیخ" بود. این حسین آقا با شهامتی غیر قابل انکار بر خلاف قدیمی ها که هر پدیدۀ تازه و نوظهوری را تکفیر و تحریک می‌کردند، چند دستگاه از آنها را خریده در اختیار مردم می‌گذارد و چون این وسیله به سرعت مورد استقبال نوجوانان و جوانان واقع می‌شود، ارمنی ای بنام "ادیک" در اول خیابان منوچهری دکان دیگری دایر می‌نماید و کم کم دکانهای دیگری به آنها اضافه شدند و دوچرخه عمومیت پیدا کرد.

پنج شنبه, 21 مرداد 1395

روز خودت رابانمازصبح(مردان باجماعت درمسجد) واذکارصبحگاهی شروع کن تاموفقیت وسعادت راحاصل کنی._*

- استغفار را بطور مستمروپیاپی ادامه بده تاشیطان به مرز خودکشی برسد.*


-  دعا را ترک نکن چون رشته کامیابی است.*


یاد داشته باش که کلمات وسخنانت توسط ملایکه ضبط ونوشته میشود.*

 

خوشبین ومتفاؤل باش حتی اگر اوج گرفتاری و وسط طوفان باشی.*


زیبایی انگشتان درشمردن تسبیحات هست:ok_hand:*


هرگاه مشکلات بسوی تو روی آورد وغصه ها انباشته شد پس بگو"لااله الاالله".*


بامبلغی اندک دعای فقرا ومحبت مساکین رابرای خودت خریداری کن.*


سجده ای طولانی وباخشوع ازقصرهای زرین بهتراست.*


قبل از سخن گفتن کمی تامل کن چه بسا سخنی کشنده باشد.*


از دعای مظلوم واشکهای محروم برحذر باش*


قبل ازخواندن هرکتاب ومجله ای،اول قرآن رابخوان* *وخواندن قرآن رادر اولویت قراربده*


خودت وسیله والگوی استقامت خانواده ات بر ایمان واعمال صالح باش*


بانفس خودت برطاعت خداوند مجاهده کن چون نفس انسان رابه بدی امرمیکند*


دو کف دست پدر ومادرت راببوس وبرچشمانت بگذار تاخشنودی آنها وپروردگار راحاصل کنی*


لباسهای کهنه وقدیمی توبرای فقرا جدید ونو بشمارمیاد*

 

خشمگین مشو،که زندگی کوتاهترازآن چیزی است که تصورش رامیکنی*


فراموش نکن قدرتمندترین وغنی ترین حامی وپشتبان با تو هست:point_left:الله جل جلاله:point_up:*


با گناهان دروازه قبولی دعاهایت را مبند*


نماز بهترین تکیه گاه ومددگار درهنگام مصیبتها وسختی هاست*


ازگمان های بد پرهیز کن تاهم خودت آرامش داشته باشی هم دیگران*


بزرگترین اسباب غمها وپریشانی ها رویگردانی از الله هست پس به او روی بیاور..*


نمازی رابخوان که با تو به قبرت واردشود*


وقتی کسی رادیدی که غیبت میکند، بهش بگو: ازالله بترس..*


برخواندن سوره تبارک هرشب مداومت کن که نجات دهنده هست..*


محروم،کسی است که ازنماز باخشوع وچشمانی اشکبار محروم گشته است*


درپی اذیت وآزار انسان های مومن که غافل هستند مباش..*


همه محبت ها ودوستی ها رابرای الله ورسولش قرار بده*


کسیکه تراغیبت کرده ببخش وحلال کن که او نیکی های خودش رابتو بخشیده است*


نماز وتلاوت قرآن وذکر الله ،..مدالی درخشان وگرانبهابرسینه ات هست*


کسیکه گرمای جانسوز آتش جهنم رابیاد آورد ترک گناه برایش آسان خواهدشد*


وقتی شب تاریک به سپیدی میگراید وصبح همیشه در راه هست پس.. دردهابرطرف میشود، ومشکلات هم میگذرد وسختی ها میرود..*


-  قیل وقال وبحث های بیهوده را رها کن.. تو کارهایی مانند کوه درپیش داری*


- نمازت را باخشوع وحوصله بخوان،هرآنچه درانتظارتوست ازنماز ارزش ومنزلتش کمتراست*


- سعی کن قرآنت همیشه بالای سرت باشد، که خواندن آیه ای ازآن ازدنیا ومافیها بهتراست.*


- زندگی زیباست وزیباترازآن تو هستی باایمانت...*

 

ترجمه وترتیب:
ع.محمدی بهمن 93

درسه سال گذشته ،همیشه ازاقتصاد استان برپایه اینده سخن گفته می شد ،افعال جملات «خواهد شد »بود ،سفره مردم برپایه نسیه ویک شرط،پهن وجمع می شد عمده این شرط هم تحقق برجام بود ،برجامی که حالا تمام تحلیلگران ازابی گرم نشدنش می گویند ،البته برخی استانها درحین شعاربرجام، کمی هم درپی اقتصاد مقاومتی بودند ،ولی سیستان و بلوچستان همه تخم ها رادرسبد برجام چید وحالا ما مانده ایم با کلی وعده محقق نشده،حتی برای یک پیست شتردوانی که نه ساخت وساز می خواهد ،یک بیابان می خواهد ودونوار شروع وپایان منوط به گشایش برجام شد  ،سیستان وبلوچستان بخاطر تکیه صددرصدی بر برجام متضرر ترین استانها تلقی می شود سفره ای که درسیستان پهن است همان اندازه  خالیست که  دربلوچستان  پهن است ،
دراین سه سال اگر برنامه های کوتاه مدت به بهانه سطحی نگری ،سادگی وجزءبینی  رهانمی شد حالا بعد سه سال بین زمین واسمان معلق نبودیم ،انقدر توربزرگ با سوراخ های درشت پهن کردیم که حالا نه ماهی بزرگ داریم  ونه کوچک  صیادی شدیم که بی صید برگشتیم
ازفرصت های وظرفیت های اقتصادی که توجه نشد یکی خرمای بلوچستان بود نخلستان هایی درمیان اتش وخشکی بازحمت کشاورز به بارنشسته ولی نه خریداریست ،نه سردخانه ای ونه بسته بندی ونه  ارتباطی بااستانهای دیگر جهت ذخیره اجاره ای ،جالب این است که دراین مدت جلسه صادرات غیرنفتی همچنان پابرجا بود ولی انگارخرما به دماغ این جلسه  نمی امد،دربحث گوشت ظرفیت استان درشتر بی نظیر است ولی هنوز شترداران منتظر رسیدن زمان وعده اند ودراستانه ورشکستگی کامل  ،اگردرکناربرجام کمی به پالان مدیریت گوشت شتر توجه می شد حالا صاحبان شتر همچون خود این حیوان سراز بیابان درنمی اوردند
نوع ابیاری همچنان مبتنی برغرقابی وسنتی است .درشمال استان هنوز یک هکتار ابیاری نوین نشده است ودربلوچستان به رغم خشکسالی ، کشت برنج همچنان  جاریست،درتجارت سوخت دست مردم کوتاه شد ودولت ورود کرد وبازاری که سالها همین بدوکی ها درافغانستان  وپاکستان بدست اورده  بودند،حالا داریم ازدست می دهیم .بجای تصدیگری دولت می شد تجارت سوخت را باسازکارکم خطری به همان بدوکی ها سپرد ،دراین مدت بجای بررسی یک به یک کارگاههای درمعرض قفل شدن  وشهرک های صنعتی درمعرض تعطیلی، فرصت ها  ،باوعده ها ورفت وامد تجارکه برخی ازمصادیق مهمان بازی بود  ازدست رفت ،امار تعداد کارگاههای تعطیلی داخل وخارج شهرک های صنعتی بخاطر  نگرانی اعلام نمی شود
اینها تنها برخی ازمصادیقی است که می گوید راه اقتصادی که درسیستان وبلوچستان می رویم باید تغییر کند،باید ازهمه توانها ونیک اندیشان استفاده کرد،فرصت وتوان  نخبگان استان  رابا برجام گفتن  وان طرف با نقد برجام ازدست ندهیم همین تعبیر رهبر معظم انقلاب که برجام اثری برمعیشت نگذاشته است مارابس ،فرض کنیم برجامی نیست بیاییم درکنار کلنگ زدن فلان مجتمع گردشگری، فلان هتلی چندمیلیاردی خیابان ازادی زاهدان که مدتها تعطیل است وقابلیت اشتغال  هفتاد نفررادارد را ،بایک امضا وکمک بانک  دوباره راه بیاندازیم  ،بجای انتقال 20هزارتن گندم اززابل به زاهدان  کارخانه ارد نیمروز راکه مدتهاست خاک می خورد ،دوباره بازکنیم ،بجای فروش خرما کیلویی هزارتومان به دلالان، بارای زنی به سردکارخانه های کشور منتقل کنیم یالاقل کمک کارشناسی جهت بسته بندی به کشاورز کنیم  ،بجای موزوانبه وارداتی حتی ترشی وارداتی ازظرفیت داخل استفاده کنیم ،بجای واردات 60درصدنیاز شیر استان ازدیگر استانها ،چهارکارخانه شیر استان رامجددا راه اندازی کنیم تا دامداربرای اعتراض تجمع نکند وشیر درجدول نریزد ،سرحلقه کارکه خود گشایش صدها واحداست شناسایی شود واقعا  چرابخاطر نبود یک کشتارگاه شترمرغ، صدها واحدپرورش شترمرغ درمرز ورشکستگی قرارگیرند
راههای زیادی وامید های زیادی داریم  البته امید به داخل ،به شرط اینکه رویکرد اقتصادی ما تغییر کند ویا کامل ترشود ،فعل جملات مااز«خواهد شد »،فقط  «شد »بشود وبجای  ایجاد فضای  دوقطبی ازهمه دلسوزان وکسانی که انگیزه خدمت دارند ، استفاده کنیم چون سفره که خالی باشد هردو طرف قطب نان سرد است وکاسه یخ

 احمد ملاشاهی


اوایل مرداد است هوا بس ناجوانمردانه گرم و نفس گیر . آسمان صاف و آبی ، گویی سالهاست با ابر و باران قهر کرده . زمین خشک و تفتیده. رودخانه هم از حرکت ایستاده و نای رفتن و جاری شدن ندارد .درختان خیلی زود به استقبال پائیز رفته و در حال زرد شدن اند. اهل آبادی رخت سفر بسته تا شاید در جایی دیگر آبی باشد و زنده بمانند .
آری اینجا دامنه های سرسبز تفتان است که روزگاری بسان قطعه ایی زیبا از بهشت بود. و اکنون بی آبی آن را به شهر ارواح تبدیل کرده و خانه جغد. بیابان در حال صعود به قله است . فیروز آباد و مهران را در نوردیده و اکنون به کوشه و تمندان رسیده و تا رسیدن به قله تفتان راهی نمانده. همه جا سوت و کور است . از کشاورزان سخت کوش و دامداران کشک و روغن کماه خبر زیادی نیست. سردربا هم گویی در زمین فرو رفته و اندکی خاک نمناک از خود به یادگار گذاشته. اهل آبادی که سالها با هم مهربان و یکدل بودند امروز بر سر قطره قطره آب سر جنگ و نزاع دارند.
مسولان که روزی برای تفرج و تفریح اینجا می آمدند ، امروز برای ابراز همدردی و دیدن این وضع اسف بار نمی آیند تا ببینند که اشک تفتان هم خشکیده و به حال این مردم نمی گرید!
رسانه ملی که مشغول پخش و تکرار و تکرار فیلم و سریال و کارتون برای سرگرمی مردم شهر است و آبادی را از یاد برده ، از آبادی دیروز و بیابان امروز حتی چند دقیقه ایی فیلم نمی گیرد تا مسولان را به تماشای این مصیبت بنشاند !؟
اهل آبادی می گویند میلیارد ها متر مکعب آب در فصل باران از اینجا حتی به خارج از کشور میرود و یک سد کوچک هم نیست که اندکی برای ما ذخیره کند!؟ در گذشته صدها بند سنگی و سیمانی و دیوار حفاظتی در مسیر رودخانه با هزینه های هنگفت بسته شد ، اما چون با کارشناسی و اصول فنی نبود و فقط صرف بودجه و پرکردن جیب بعضی ها بود، یک سیل همه را با خود برد و کسی برای بازسازی و کمک به کشاورزان هم نیامد !؟ کشاورزی محور استقلال و آبیاری نوین و تحت فشار و قطره ایی شعارهایی بیش نیستند !؟
و تفتان و ساکنانش امروز از مسولان گلایه بسیار دارند ، گرچه مسولان گلایه اهل آبادی را اهمیت نمی دهند و وقعی بر آن نمی نهند. باید به خدا پناه برد و دست به سوی او بلند کرد تا حداقل جلوی صعود بیابان به قله تفتان گرفته شود و عروس زیبای کویر اسیر بیابان خشک و بی رحم نگردد.
کریم بخش کردی تمندانی
مرداد 95

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید

جاذبه های گردشگری استان سیستان و بلوچستان

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز713
mod_vvisit_counterدیروز2343
mod_vvisit_counterاین هفته713
mod_vvisit_counterهفته قبل15729
mod_vvisit_counterاین ماه41837
mod_vvisit_counterماه گذشته68040
mod_vvisit_counterکل بازدیدها1433614

بازدیدکننده جاری : 32
آدرس آی پی : 54.225.55.174
,
امروز : 19, آگوست, 2018

حالت های رنگی